Tag Archive for: CCOO

Els beneficis empresarials assoleixen nivells obscens: ja és hora de recuperar el que és nostre!

A mitjan abril, CCOO va publicar un informe sobre el primer estudi…