Tag Archive for: netanyahu

Organitzem la lluita de masses! Un programa comunista per intensificar els campaments de solidaritat amb Gaza

A continuació publiquem aquest article dels nostres camarades…