Els sindicats en l’època de decadència del capitalisme – Una aportació al debat

Arran de la meravellosa lluita de masses a França contra la…