Tag Archive for: Parlament

Per una política revolucionària!

La combinació de la pandèmia de la COVID-19 amb una economia…