Tag Archive for: Pablo Iglesias

La crisi del reformisme: compromís i col·laboració de classes

La crisi que començà el 2008 exposà el capitalisme. Començà…