Lenin sobre l’obligatorietat d’una llengua oficial de l’Estat

La Constitució espanyola consagra el castellà com a idioma oficial de l’estat. Quina opinió tenim els marxistes al respecte? Per il·lustrar la nostra posició, reproduïm dos importants textos de Lenin sobre aquest tema referits a l’antic imperi rus, on existien nombroses llengües. La posició leninista, que compartim, hauria de ser estudiada atentament per tots els activistes d’esquerres, principalment pels castellanoparlants, per la major responsabilitat que exerceixen a l’Estat espanyol.

Es necessari un idioma oficial obligatori?

Els liberals es diferencien dels reaccionaris en què reconeixen el dret al fet que la instrucció educativa es dugui a terme en l’idioma natiu, almenys a les escoles primàries. Però estan completament d’acord amb els reaccionaris en el punt de que cal una llengua oficial obligatòria.

Què significa una llengua oficial obligatòria? A la pràctica, vol dir que l’idioma dels “grans russos”, que són una minoria de la població de Rússia, s’imposa a la resta de la població de Rússia. En totes les escoles l’ensenyament de l’idioma oficial ha de ser obligatòria. Tota la correspondència oficial s’ha de fer en l’idioma oficial, no en l’idioma de la població local.

Amb quin fonament justifiquen, els partits que advoquen per una llengua oficial obligatòria, la seva necessitat?

Els “arguments” de les “Centúries Negres” són clars. Diuen: Tots els no russos haurien de ser governats amb vara de ferro per evitar que “es surtin del control”. Rússia ha de ser indivisible i tots els pobles s’han de sotmetre al domini “Gran Rus”, perquè van ser els “Gran Russos” qui van construir i van unir la terra de Rússia. Per tant, l’idioma de la classe dominant ha de ser l’idioma oficial obligatori. Als Purishkevichs no els importaria que es prohibissin completament els “argots locals”; tot i que les parla aproximadament el 60% de la població total de Rússia.
L’actitud dels liberals és molt més “culta” i “refinada”. Ells es pronuncien a favor de permetre l’ús de les llengües natives dins de certs límits (per exemple, a les escoles primàries). Al mateix temps, advoquen per una llengua oficial obligatòria que, diuen, és necessària en interès de la “cultura”, en interès d’una Rússia “unida” i “indivisible”, etc.
“L’estatisme és l’afirmació de la unitat cultural… Un idioma oficial és un component essencial de la cultura estatal… L’estatisme es basa en la unitat d’autoritat, sent l’idioma oficial un instrument d’aquesta unitat. L’idioma oficial posseeix el mateix poder obligatori i universalment coercitiu que totes les altres formes d’Estat … “
“Si Rússia ha de romandre unida i indivisible, hem d’insistir fermament en la conveniència política de la llengua literària russa”.
Aquesta és la filosofia típica d’un liberal sobre la necessitat d’un idioma oficial. Hem citat el passatge anterior d’un article del Sr. S. Patrashkin al diari liberal Dyen (No. 7). Per raons bastant comprensibles, el Nòvoie Vremia de les Centuras Negres va premiar l’autor d’aquestes idees amb un petó rotund. El Sr. Patrashkin expressa “idees molt sòlides”, va afirmar el diari de Menshikov (núm. 13588). Un altre diari que les Centúries Negres elogien constantment per idees tan “sòlides” és el nacional-liberal Russkaia Misl. I com que no poden elogiar els liberals, amb l’ajuda d’arguments “cultes”, defensen coses que agraden a la gent de Nòvoie Vremia?

El rus és un gran i poderós idioma, ens diuen els liberals. No voleu que tots els que viuen a les regions frontereres de Rússia coneguin aquest gran i poderós idioma? No veieu que l’idioma rus enriquirà la literatura dels no russos, posarà al seu abast grans tresors de la cultura, etc.?

Tot això és cert, senyors, els diem en resposta als liberals. Sabem millor que vostè que l’idioma de Turgueniev, Tolstoi, Dobroliubov i Txernishevski és gran i poderós. Desitgem més que vostès que s’estableixi la relació més estreta possible i la unitat fraterna entre les classes oprimides de totes les nacions que habiten Rússia, sense cap discriminació. I nosaltres, per descomptat, estem a favor que tots els habitants de Rússia tinguin l’oportunitat d’aprendre el gran idioma rus.

El que no volem és l’element de coerció. No volem que la gent sigui conduïda al “paradís” amb un garrot; perquè no importa quantes frases boniques sobre “cultura” puguin pronunciar-se, un idioma oficial obligatori implica coerció, l’ús del garrot. No creiem que la gran i poderosa llengua russa necessiti que ningú hagi de estudiar-la per pura obligació. Estem convençuts que el desenvolupament del capitalisme a Rússia, i tot el curs de la vida social en general, tendeixen a apropar a totes les nacions. Centenars de milers de persones es traslladen d’un extrem a un altre de Rússia; les diferents poblacions nacionals es barregen; l’exclusivitat i el conservadorisme nacional han de desaparèixer. Les persones les condicions de vida i de treball els obliguen a conèixer l’idioma rus l’aprendran sense sentir-se obligats a fer-ho. Però la coerció (el garrot) només tindrà un resultat: impedirà que la gran i poderosa llengua russa es propagui a altres grups nacionals i, el més important de tot, aguditzarà l’antagonisme, causarà friccions en un milió de formes noves, augmentarà el ressentiment , les incomprensions mútues, etc.

Qui vol aquest tipus de problemes? Ni el poble rus, ni els demòcrates russos. No reconeixen l’opressió nacional de cap manera, ni tan sols en “interès de la cultura i de l’estatisme russos”.És per això que els marxistes russos diuen que no hi ha d’haver una llengua oficial obligatori, la població ha de comptar amb escoles on s’imparteixi l’ensenyament en tots els idiomes locals i s’ha d’introduir una llei fonamental en la Constitució declarant invàlids tots els privilegis de qualsevol nació i totes les violacions dels drets de les minories nacionals.

Publicat a Proletarskaia Pravda No.14 (32) 18 de gener, 1914.

Liberals i demòcrates en el problema dels idiomes

Capítol 1 del fulletó “Notes crítiques sobre la qüestió nacional
Els diaris han esmentat en reiterades ocasions l’informe del governador general del Caucas, qui no es distingeix per l’extremisme reaccionari de les Centúries Negres, sinó per un “liberalisme” tebi. A propòsit sigui dit, aquest governador general està en contra de la russificació imposada als pobles al·lògens. Al Caucas, la mateixa població no russa procura que els seus fills aprenguin el rus, com passa, per exemple, a les escoles parroquials armènies, on l’ensenyament del rus no és obligatori.
A l’assenyalar això, Rússkoie Slovo (núm. 198), un dels diaris liberals més difosos a Rússia, arriba a l’encertada conclusió que l’hostilitat a la llengua russa al nostre país “es deu exclusivament” a la seva implantació “artificiosa” ( hauria d’haver dit: per la força).
“No hi ha per què preocupar-se de la sort de l’idioma rus diu el diari. Ell mateix es guanyarà el reconeixement en tota Rússia “. I és cert, ja que les necessitats de l’intercanvi econòmic obligaran sempre a les nacions que viuen en un mateix Estat (mentre vulguin viure juntes) a aprendre l’idioma de la majoria. Com més democràtic sigui el règim existent a Rússia, tant gran, més ràpid i més ampli serà el desenvolupament del capitalisme i tant més imperiós serà l’impuls que les demandes de l’intercanvi econòmic donin a les diferents nacions a aprendre la llengua més convenient per a les relacions comercials comuns.

Però el diari liberal s’afanya a rebatre i demostrar la seva inconseqüència liberal.”És poc probable -diu- que ni tan sols entre els adversaris de la russificació hi hagi ningú disposat a negar que a un Estat tan immens com Rússia hagi d’haver un idioma comú per a tot el país i que aquest idioma … només pugui ser el rus “.

Es bona la lògica! La petita Suïssa no surt perdent, sinó guanyant, per tenir ni més ni menys que tres idiomes, en comptes d’un de sol, per a tot el país: l’alemany, el francès i l’italià. El 70% dels seus habitants són alemanys (a Rússia, el 43% són russos); el 22%, francesos (a Rússia, el 17% són ucraïnesos), i el 7%, italians (a Rússia, el 6% són polonesos i el 4,5% bielorussos). I si els italians de Suïssa parlen amb freqüència el francès al Parlament comú, no ho fan obligats per una bàrbara llei policíaca (inexistent en aquest país), sinó senzillament perquè els propis ciutadans civilitzats d’un Estat democràtic prefereixen emprar la llengua que entén la majoria. L’idioma francès no inspira odi als italians perquè és el d’una nació lliure i civilitzada, perquè no ho imposa cap repulsiva mesura de la policia.

 

Per que, doncs, la “immensa” Rússia, molt més heterogènia i d’un endarreriment terrible, ha de frenar el seu desenvolupament per mantenir un privilegi de la forma que es vulgui per a un dels idiomes? No serà a l’inrevés, senyors liberals? ¿No hauria d’acabar Rússia com més aviat millor i de la manera més resolta i completa possible amb tots els privilegis si vol arribar a Europa?

Si desapareixen tots els privilegis, si es deixa d’imposar un dels idiomes, tots els eslaus aprendran ràpida i fàcilment a entendre entre ells i no els espantarà la “horrible” idea que al Parlament comú vagin a pronunciar-discursos en llengües diferents. Al seu torn, les pròpies demandes de l’intercanvi econòmic determinaran quina ha de ser la llengua que convingui conèixer a la majoria de país de què es tracti en benefici de les relacions comercials. I el determinaran amb tanta més força ja que l’acceptarà voluntàriament la població de les diferents nacions, i això serà tant ràpid i tant extens com més conseqüent sigui la democràcia i més ràpid, en virtut d’això, el desenvolupament del capitalisme.

Els liberals aborden la qüestió dels idiomes, el mateix que totes les qüestions polítiques, com quefers hipòcrites, tendint una mà (de cara) a la democràcia i l’altra (per l’esquena) als senyors feudals i a la policia. Estem en contra dels privilegis!, criden els liberals, mentre que, per l’esquena, fan enganyifes amb els senyors feudals i els treuen tal o qual privilegi.

Així és tot nacionalisme liberal burgès, tant és que es tracti del rus (el pitjor de tots per la violència amb què s’imposa i pel seu parentiu amb els senyors Purishkévichs) com del polonès, l’hebreu, l’ucraïnès, el georgià o qualsevol altre. El que en realitat fa la burgesia de totes les nacions, tant a Àustria com a Rússia, sota la consigna de “cultura nacional”, és dividir els obrers, afeblir la democràcia i negociar amb els senyors feudals la venda dels drets i la llibertat del poble. Proves: Suïssa, país de vella cultura, a Europa Occidental, i Finlàndia, país de jove cultura, a Europa Oriental.

El programa nacional de la democràcia obrera exigeix: cap privilegi en absolut per cap nació o idioma; solució lliure i democràtica completament del problema de l’autodeterminació política de les nacions, és a dir, de la seva separació com a Estat; promulgació d’una llei general per a tot el país que declari il·legítima i sense vigor tota mesura (dels zemstvos, de les autoritats urbanes, de les comunitats rurals, etc., etc.) que institueixi qualsevol privilegi per a una de les nacions i menyscabi la igualtat de les nacions o els drets d’una minoria nacional; qualsevol ciutadà de l’Estat podrà exigir la revocació d’aquesta mesura per anticonstitucional i per càstig judicial de quants intentin portar-la a la pràctica.

La democràcia obrera s’oposa a les picabaralles de tipus nacional entre els diferents partits burgesos relacionades amb l’idioma, etc., es sosté la reivindicació d’unitat incondicional i fusió completa dels obrers de totes les nacions en totes les organitzacions obreres: sindicals, cooperatives de producció o de consum, culturals i altres per contrarestar tot nacionalisme burgès. Només aquesta unitat i aquesta fusió poden salvaguardar la democràcia, els interessos dels obrers enfront del capital -que s’ha internacionalitzat ja i s’internacionalitzarà més cada dia- i els interessos del desenvolupament de la humanitat cap a un tipus nou de vida, lliure de tot privilegi i de tota explotació. P

Publicatel Novembre de 1913 al núm. 10 de la revista Prosveschenie———————1 Nacionalistes russos fanàtics, antecessors el feixisme

2 Purishkèvitx, dirigent de les Centúries Negres

3 Nòvoie Vremia, diari de les Centúries Negres

4 Va ser un fet que a la Unió Soviètica, en vida de Lenin, no hi havia una llengua oficial. Només el 1938, sota la dictadura estalinista, va ser quan es va introduir el rus com a assignatura obligatòria en totes les escoles de la URSS.

Pots enviar-nos els teus comentaris i opinions sobre aquest o algun altre article a: [email protected]

Per conèixer més de nosaltres, ves a aquest enllaç

Si pots fer una donació per ajudar-nos a mantenir la nostra activitat fes click aquí