Reposta a la Carta oberta al jovent comunista

Des del Corrent Marxista Internacional celebrem l’article Carta oberta al jovent comunista publicat el 31.03.22 a l’Accent.cat, pel debat que obra en el si de l’EI i pel seu contingut.

Com és evident, el sistema capitalista està passant per una època de crisi agònica, on la perspectiva de futur és que aquesta s’aprofundeixi, augmentant així el sofriment de les masses oprimides. Aquesta decadència del sistema i la impossibilitat de la classe dominant de controlar la situació, està provocant una enorme polarització, un qüestionament cada vegada major de l’estatu quo, traduint-se en explosions socials i fins i tot aixecaments revolucionaris arreu del món. En aquest context, el jovent està jugant un paper destacat, un paper d’avantguarda en aquest qüestionament del sistema i en les lluites que se’n deriven. Així doncs, ens trobem davant una nova època, on les forces revolucionàries, aïllades durant dècades, estan trobant un eco cada vegada major en la societat.

Aquesta anàlisi i perspectives mostren la responsabilitat que tenim els revolucionaris d’accelerar aquest procés de presa de consciència de la classe obrera i de preparar, mitjançant l’agitació, la propaganda i l’organització, la presa de poder de la classe obrera per a la seva emancipació. La missió històrica d’enderrocar el sistema capitalista mai ha sigut exposada de manera tan clara.

En aquest sentit, com bé indica l’article:

“Com a marxistes, hem de tindre clar que no és el programa (tres eixos) ni l’estratègia (UP) el que ha de ser necessàriament salvaguardat en un moment de canvi de cicle que ha permès veure les seues limitacions, sinó els objectius estratègics (construcció del socialisme als PPCC com a forma de superació de tota opressió) i els principis polítics irrenunciables que ens permeten assegurar la independència de classe com a única manera de construir un projecte comunista.”

El marxisme no és merament una ideologia més per escollir en el ventall d’opcions. El marxisme és l’expressió científica dels interessos de classe del proletariat i, per conseqüència, de les masses oprimides, contra el capital. Engels, en la seva obra Del socialisme utòpic al socialisme científic, mostra com Marx no va desenvolupar les seves idees perquè fos un home brillant (certament, ho era), sinó perquè unes condicions històriques particulars d’auge del capitalisme, amb un desenvolupament particular de les idees que reflectien aquests canvis en el sistema de producció de l’època concreta, van crear les condicions materials per al seu sorgiment. El que Marx va fer va ser elevar la filosofia hegeliana i l’economia política anglesa al nivell d’una ciència, sobre la base material dels interessos de la classe treballadora com a classe revolucionària. Per sobre de tot, el marxisme no només és una filosofia, un mètode, la concentració històrica de les lluites del proletariat, sinó que és una crida a l’acció, una crida a l’organització i la lluita revolucionària.

Així, el marxisme parteix sempre d’una anàlisi materialista de les condicions en la seva complexitat i canvis constants, des del punt de vista de classe del proletariat. En altres paraules, és l’expressió conscient de classe de la classe obrera. Per consegüent, donem suport a la crítica de l’article a l’EI en la necessitat d’adoptar una política de classe sense ambigüitats, de defensar com a principi la independència política de la classe obrera i la missió històrica d’enderrocar el sistema capitalista. Tota tàctica, consignes, programes, han de partir d’aquests principis infrangibles.

L’article continua dient:

“La qüestió no és voler ser-ho, sinó pensar de forma revolucionària i actuar en conseqüència, tot elaborant una estratègia i tàctiques comunistes que convertisquen el criteri teòric que anem adquirint en criteri polític.”

Aquesta afirmació ens sembla igualment encertada. I afegim que, per pensar i actuar de forma revolucionària, és necessari estudiar seriosament i pacientment tots els grans pensadors marxistes. I, com la teoria marxista, també cal estudiar la història de la lluita de classes per extreure’n totes les lliçons que ens prepararan per als futurs combats amb la burgesia. Lenin ja va dir que “sense teoria revolucionària, no pot haver-hi moviment revolucionari”. Així, creiem que per avançar en la direcció comunista com apunta l’article, cal centrar esforços en la formació teòrica de quadres marxistes que, armats amb aquestes idees, puguin guiar-se correctament en l’activitat pràctica, defensant una política de classe en totes les lluites, tant parcials com generals, tant locals com internacionals.

Finalment, l’estudi del marxisme, i conseqüentment del capitalisme i les seves lleis, ens mostren la necessitat d’adoptar com a principi una política internacionalista, de màxima unió del proletariat internacional contra la burgesia internacional. Aquesta política es tradueix a Catalunya en la necessitat de vincular la lluita per l’emancipació nacional a la lluita pel socialisme, mostrant el caràcter de classe d’aquesta tasca, que recau sobre les espatlles de la classe obrera catalana; així com la necessitat d’apel·lar a la resta de la classe treballadora de l’Estat espanyol en la lluita contra l’enemic comú, el règim del 78 i el capitalisme que el sosté. Veiem així com la independència és una tasca revolucionària, inseparable de la revolució socialista a casa nostra, que alhora està intrínsecament lligada a la revolució internacional. Només la connexió orgànica entre la missió històrica local de cada classe obrera nacional d’enderrocar a la seva pròpia burgesia i la necessitat d’estendre la revolució a escala internacional permetrà acabar d’una vegada i per totes amb el sistema capitalista i iniciar el camí cap a l’alliberament de tots els oprimits.

Tenint en compte això, coincidim amb l’article en la necessitat d’establir en el si d’Arran i l’EI la política revolucionària del marxisme, i sobre aquesta base, construir l’organització revolucionària de quadres marxistes necessària per a la tasca de la revolució socialista, com a primera passa cap a la revolució socialista mundial.

Pots enviar-nos els teus comentaris i opinions sobre aquest o algun altre article a: [email protected]

Per conèixer més de nosaltres, ves a aquest enllaç

Si pots fer una donació per ajudar-nos a mantenir la nostra activitat fes click aquí